"Пропускане към ""Съдържание"""
Май 2019
 • Пн
 • Вт
 • Ср
 • Чт
 • Пт
 • Сб
 • Нд
Пт

24

 • Редовно годишно общо събраните на НКИТЕС

  Редовно годишно общо събраните на НКИТЕС

  От :
  NCITES
  Начало :
  15:00    15.04.2019
  Край :
  20:00    05.06.2019

  ДО

  ПОКАНА

  За редовно годишно общо събрание на Сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“

  Уважаеми членове на НКИТЕС,

  На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание УС-01-2019 от 26.03.2019 г., Ви каним да участвате в редовното годишно общо събрание на сдружението което ще се състои на 05.06.2019г., от 15.00 ч. в гр. София, р-н Витоша, бул. „Никола Петков” № 81, заседателна зала на «Кантек» ЕООД.

  Материалите за общото събрание са на разположение за запознаване в адреса на управление на Сдружението и на УЕБ страницата на сдружението в раздел "Официални съобщения" http://www.cluster-ites.org/messagesПри липса на кворум, на основание чл. 27 от устава, общото събрание да се отложи с един час и да се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

  София, 15.04.2019 г.


   

  Председател на Управителния съвет


   

  инж. Борис Попов

Сб

25

 • Редовно годишно общо събраните на НКИТЕС

  Редовно годишно общо събраните на НКИТЕС

  От :
  NCITES
  Начало :
  15:00    15.04.2019
  Край :
  20:00    05.06.2019

  ДО

  ПОКАНА

  За редовно годишно общо събрание на Сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“

  Уважаеми членове на НКИТЕС,

  На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание УС-01-2019 от 26.03.2019 г., Ви каним да участвате в редовното годишно общо събрание на сдружението което ще се състои на 05.06.2019г., от 15.00 ч. в гр. София, р-н Витоша, бул. „Никола Петков” № 81, заседателна зала на «Кантек» ЕООД.

  Материалите за общото събрание са на разположение за запознаване в адреса на управление на Сдружението и на УЕБ страницата на сдружението в раздел "Официални съобщения" http://www.cluster-ites.org/messagesПри липса на кворум, на основание чл. 27 от устава, общото събрание да се отложи с един час и да се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

  София, 15.04.2019 г.


   

  Председател на Управителния съвет


   

  инж. Борис Попов

Нд

26

 • Редовно годишно общо събраните на НКИТЕС

  Редовно годишно общо събраните на НКИТЕС

  От :
  NCITES
  Начало :
  15:00    15.04.2019
  Край :
  20:00    05.06.2019

  ДО

  ПОКАНА

  За редовно годишно общо събрание на Сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“

  Уважаеми членове на НКИТЕС,

  На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание УС-01-2019 от 26.03.2019 г., Ви каним да участвате в редовното годишно общо събрание на сдружението което ще се състои на 05.06.2019г., от 15.00 ч. в гр. София, р-н Витоша, бул. „Никола Петков” № 81, заседателна зала на «Кантек» ЕООД.

  Материалите за общото събрание са на разположение за запознаване в адреса на управление на Сдружението и на УЕБ страницата на сдружението в раздел "Официални съобщения" http://www.cluster-ites.org/messagesПри липса на кворум, на основание чл. 27 от устава, общото събрание да се отложи с един час и да се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

  София, 15.04.2019 г.


   

  Председател на Управителния съвет


   

  инж. Борис Попов

Пн

27

 • Редовно годишно общо събраните на НКИТЕС

  Редовно годишно общо събраните на НКИТЕС

  От :
  NCITES
  Начало :
  15:00    15.04.2019
  Край :
  20:00    05.06.2019

  ДО

  ПОКАНА

  За редовно годишно общо събрание на Сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“

  Уважаеми членове на НКИТЕС,

  На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание УС-01-2019 от 26.03.2019 г., Ви каним да участвате в редовното годишно общо събрание на сдружението което ще се състои на 05.06.2019г., от 15.00 ч. в гр. София, р-н Витоша, бул. „Никола Петков” № 81, заседателна зала на «Кантек» ЕООД.

  Материалите за общото събрание са на разположение за запознаване в адреса на управление на Сдружението и на УЕБ страницата на сдружението в раздел "Официални съобщения" http://www.cluster-ites.org/messagesПри липса на кворум, на основание чл. 27 от устава, общото събрание да се отложи с един час и да се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

  София, 15.04.2019 г.


   

  Председател на Управителния съвет


   

  инж. Борис Попов

Вт

28

 • Редовно годишно общо събраните на НКИТЕС

  Редовно годишно общо събраните на НКИТЕС

  От :
  NCITES
  Начало :
  15:00    15.04.2019
  Край :
  20:00    05.06.2019

  ДО

  ПОКАНА

  За редовно годишно общо събрание на Сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“

  Уважаеми членове на НКИТЕС,

  На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание УС-01-2019 от 26.03.2019 г., Ви каним да участвате в редовното годишно общо събрание на сдружението което ще се състои на 05.06.2019г., от 15.00 ч. в гр. София, р-н Витоша, бул. „Никола Петков” № 81, заседателна зала на «Кантек» ЕООД.

  Материалите за общото събрание са на разположение за запознаване в адреса на управление на Сдружението и на УЕБ страницата на сдружението в раздел "Официални съобщения" http://www.cluster-ites.org/messagesПри липса на кворум, на основание чл. 27 от устава, общото събрание да се отложи с един час и да се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

  София, 15.04.2019 г.


   

  Председател на Управителния съвет


   

  инж. Борис Попов

Ср

29

 • Редовно годишно общо събраните на НКИТЕС

  Редовно годишно общо събраните на НКИТЕС

  От :
  NCITES
  Начало :
  15:00    15.04.2019
  Край :
  20:00    05.06.2019

  ДО

  ПОКАНА

  За редовно годишно общо събрание на Сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“

  Уважаеми членове на НКИТЕС,

  На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание УС-01-2019 от 26.03.2019 г., Ви каним да участвате в редовното годишно общо събрание на сдружението което ще се състои на 05.06.2019г., от 15.00 ч. в гр. София, р-н Витоша, бул. „Никола Петков” № 81, заседателна зала на «Кантек» ЕООД.

  Материалите за общото събрание са на разположение за запознаване в адреса на управление на Сдружението и на УЕБ страницата на сдружението в раздел "Официални съобщения" http://www.cluster-ites.org/messagesПри липса на кворум, на основание чл. 27 от устава, общото събрание да се отложи с един час и да се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

  София, 15.04.2019 г.


   

  Председател на Управителния съвет


   

  инж. Борис Попов

Чт

30

 • Редовно годишно общо събраните на НКИТЕС

  Редовно годишно общо събраните на НКИТЕС

  От :
  NCITES
  Начало :
  15:00    15.04.2019
  Край :
  20:00    05.06.2019

  ДО

  ПОКАНА

  За редовно годишно общо събрание на Сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“

  Уважаеми членове на НКИТЕС,

  На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание УС-01-2019 от 26.03.2019 г., Ви каним да участвате в редовното годишно общо събрание на сдружението което ще се състои на 05.06.2019г., от 15.00 ч. в гр. София, р-н Витоша, бул. „Никола Петков” № 81, заседателна зала на «Кантек» ЕООД.

  Материалите за общото събрание са на разположение за запознаване в адреса на управление на Сдружението и на УЕБ страницата на сдружението в раздел "Официални съобщения" http://www.cluster-ites.org/messagesПри липса на кворум, на основание чл. 27 от устава, общото събрание да се отложи с един час и да се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

  София, 15.04.2019 г.


   

  Председател на Управителния съвет


   

  инж. Борис Попов

Пт

31

 • Редовно годишно общо събраните на НКИТЕС

  Редовно годишно общо събраните на НКИТЕС

  От :
  NCITES
  Начало :
  15:00    15.04.2019
  Край :
  20:00    05.06.2019

  ДО

  ПОКАНА

  За редовно годишно общо събрание на Сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“

  Уважаеми членове на НКИТЕС,

  На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание УС-01-2019 от 26.03.2019 г., Ви каним да участвате в редовното годишно общо събрание на сдружението което ще се състои на 05.06.2019г., от 15.00 ч. в гр. София, р-н Витоша, бул. „Никола Петков” № 81, заседателна зала на «Кантек» ЕООД.

  Материалите за общото събрание са на разположение за запознаване в адреса на управление на Сдружението и на УЕБ страницата на сдружението в раздел "Официални съобщения" http://www.cluster-ites.org/messagesПри липса на кворум, на основание чл. 27 от устава, общото събрание да се отложи с един час и да се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

  София, 15.04.2019 г.


   

  Председател на Управителния съвет


   

  инж. Борис Попов