УПРАВЛЕНИЕ

Управлението на „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС) е организирано чрез три съвета:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет на „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ е изграден съгласно Устава на сдружението и е в състав:

инж. Борис Попов

инж. Христо Голов

Доц. д-р инж. Николай Илиев

инж. Милчо Боров

маг. Румен Стоилов

инж. Владислав Христов

адвокат Валери Коев

маг. Милко Симеонов

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Контролът върху спазването на Устава на сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ е поверен на контролен съвет, ръководен от 

д-р инж. Веселин Янков

ЕТИЧЕН СЪВЕТ

Етичният съвет е изграден в съответствие на Устава на сдружението „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“.

Председател инж. Юри Братанов

ybratanov@cluster-ites.org

Членство в НКИТЕС


Уважаеми дами и господа,
Бихме се радвали да се присъедините към нашия "Национален клъстър за интелигентни транспортни и енергийни системи" (НКИТЕС).

За да станете член е необходимо да попълните Молба за членство и да ни я изпратите по електронна поща office@cluster-ites.org.

Ще отговорим с удоволствие на всички Ваши въпроси.

 

 Молба за членство. Молбата е в PDF формат.