УПРАВЛЕНИЕ

Управлението на „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС) е организирано чрез три съвета:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет на „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ е изграден съгласно Устава на сдружението и е в състав:

инж. Борис Попов

Доц. д-р инж. Николай Илиев

инж. Милчо Боров

маг. Румен Стоилов

инж. Владислав Христов

маг. Милко Симеонов

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Контролът върху спазването на Устава на сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ е поверен на контролен съвет в състав:

инж. Борис Попов 

д-р инж. Веселин Янков

д-р инж. Валентин Стоев

ЕТИЧЕН СЪВЕТ

Етичният съвет е изграден в съответствие на Устава на сдружението „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“.

Председател инж. Юри Братанов

ybratanov@cluster-ites.org