ПРЕДСТОЯЩО - Smart Cities, изложение Интелигентни градове

16-18 април 2019, София, Интер Експо и Конгресен Център

Посетете щанда на Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на изложението.

Практически семинар „Ранно откриване и предотвратяване на горски пожари“

На 9 ноември 2018 г., в планината над град Банско, на ски пистата в района на "Чалин Валог", бе проведена експеримент-демонстрация за превенция срещу пожари, чрез рано откриване и известяване за наличието на горещо огнище.

Метеорологична станция ASPires-GEO-Sofia

София, квартал „Витоша“, бул. "Никола Петков"

"Кариери 2018", 23 и 24 октомври, Технически университет София

Ежегоден бизнес и технологичен форум събиращ под покрива на Технически университет София експерти, студенти и представители на държавни и бизнес организации.

Среща на учени и експерти от България, Европа, Колумбия, Мароко и Тринидад

XVI–та конференция "Предизвикателства във висшето образование и научните изследвания през XXI век" (CHER21) срещна в Созопол изследователи и професионалисти от цял свят.

В рамките на конференцията бе представен и проекта ASPires на „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“.