Участие на НКИТЕС в Smart Cities 2019

Основен фокус в изложението бяха системите, свързани с опазване на околната среда.

Метеорологична измервателна система ASPires-GEO

Осигуряваща измерване, натрупване и оповестяване на данни в собствен частен облак. Достъпът до системата и данните може да бъде реализиран през защитен канал или през публичен уеб сайт.

Практически семинар „Ранно откриване и предотвратяване на горски пожари“

На 9 ноември 2018 г., в планината над град Банско, на ски пистата в района на "Чалин Валог", бе проведена експеримент-демонстрация за превенция срещу пожари, чрез рано откриване и известяване за наличието на горещо огнище.

"Кариери 2018", 23 и 24 октомври, Технически университет София

Ежегоден бизнес и технологичен форум събиращ под покрива на Технически университет София експерти, студенти и представители на държавни и бизнес организации.

Среща на учени и експерти от България, Европа, Колумбия, Мароко и Тринидад

XVI–та конференция "Предизвикателства във висшето образование и научните изследвания през XXI век" (CHER21) срещна в Созопол изследователи и професионалисти от цял свят.

В рамките на конференцията бе представен и проекта ASPires на „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“.