Управителен съвет на НКИТЕС

Управителният съвет на „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ е изграден съгласно Устава на сдружението и е в състав: инж. Борис Попов инж. Христо...

НКИТЕС - кратко представяне

„ Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи “ (НКИТЕС ) е доброволно сдружение от дружества и физически лица създадено през 2014 година. Задачи и ...

Членство във НКИТЕС

Уважаеми дами и господа, Бихме се радвали да се присъедините към нашия "Национален клъстър за интелигентни транспортни и енергийни системи" (НКИТЕС). За да станете член е необходимо...

Цели на НКИТЕС

Успешно позициониране на пазара на ЕС. Конкурентноспособност, чрез оптимизация при разпределение на работата и изпреварващ ефект в размяна на научни и приложни решения. Подобряване...