Българската асоциация за Геотехническо и тунелно строителство

Национално сдружение с нестопанска цел на юридически и физически лица от областта на геотехническото и тунелното строителство.

TelematicsPro e.V.

Водеща европейската клъстерна мрежа, която си е поставила за цел, да популяризира телематиката и нейните произтичащи приложения.

Асоциация на българските градове и региони