Legal Messages

null Участие на НКИТЕС в конференция "Индустрия 4.0"

 Националният клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи / НКИТЕС / взе участие по покана от Министъра на икономиката в конференция “Индустрия 4.0 – Дигитализация и перспективи за растеж на българската икономика”, която се състоя на 31.03.2017 г. в “София Тех Парк”.

Конференцията се проведе със съдействието на Министерство на икономиката и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Форумът официално беше открит от Министъра на икономиката и заместник-министър председател по европейските фондове.

Представени бяха модели на Германия – стратегия, инструменти и политики, модели за стандартизация, модели и добри практики в Естония и стратегия и пътна карта за цифровизация в Австрия.

Представител на Асоциацията на германските индустриално-търговски камари представи платформа Индъстрия 4.0 и нейната роля в немската дигитална екосистема.

Интерес предизвика презентацията на Координатор Индустрия 4.0 на Сименс Австрия за новите тенденции в технологиите на Индустрия 4.0 - Цифровите перспективи за свързано бъдеще.

Насоки за научни изследвания в рамките на Индустрия 4.0 се представиха от Председателят на Научно-техническия съюз по машиностроене, България.

Проведоха се дискусии за възможностите за подкрепа и финансиране на цифровизацията на българската индустрия с експерти от различните държавни органи, отговарящи за тази проекти.

 

Покана за участие

Програма на конференцията

Програма на конференцията на английски език

 

София, 05.04.2017