Меморандум за партньорство с Университет за национално и световно стопанство

Партньорство с УНСС

През юни 2015 г. „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ подписа меморандум за партньорство с Университетът за национално и световно стопанство.

С подписването на меморандума страните декларираха желанието си за съвместно сътрудничество в областта на телематиката, насърчаване и подпомагането на студенти, докторанти и преподаватели от УНСС в тяхното професионално интегриране и развитие в българската и европейската мрежа по телематика.

Документът създава среда сътрудничество подготовка и провеждане на национални и международни конференции, симпозиуми и публични дискусии, изпълнение на проекти, финансирани по програмите на ЕС, активно използване на успешните практики на европейската мрежа Телематик Про и техните членове.

„Нашият университет има договори с почти всички големи бизнес структури в страната, но за пръв път подписваме меморандум с клъстер. Гледаме в една посока и трябва да постигнем ефективност“, изтъкна проф. д.ик.н. Стати Статев ректор на УНСС.

„Взаимодействието между УНСС и НКИТЕС може да се превърне в двигател на идеи, които ще са от полза както за преподавателската работа, така и за научноизследователската дейност“, каза координаторът по меморандума за партньорство от страна на университета проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“.

„Практиката и академичната наука в единен организъм могат да са взаимно полезни за подобряване на иновационните решения, с които се укрепват производствените възможности на фирмите-членки на НКИТЕС, за активно участие при проекти от развойно-приложен характер,  при изработката и прилагането на националните и европейски стандарти, свързани със системите за управление на интелигентни системи в транспорта и енергетиката“, изтъкна  и проф. д-р инж. Румен Стайнов председателят на УС на НКИТЕС.

Проф. Статев (вдясно) и проф. Стайнов подписват меморандума

 

Присъстващите на събитието

Още за подписания меморандум за партньорство с Университетът за национално и световно стопанство може да прочетете на официалната страница на УНСС.