Официални съобщения

null Управителен съвет на 22.02.2022 от 14:00. Покана за участие

Уважаеми колеги,

Пожелавам на всички много здраве и успехи през Новата 2022 година.

На 22.02.2022 от 14:00 ще се проведе онлайн Управителен съвет на НКИТЕС.

Дневният ред е:

1. Приемане на доклада за дейността и финансовия отчет за 2021 година.

2. Утвърждаване на членския състав на НКИТЕС.

3. Поготовка на Общо събрание на НКИТЕС.

4. Разни

Поканите за онлайн участието ще бъдат изпратени няколко дни предварително.

Докладът за дейността и финансовия отчет са публикувани на страницаъа на клъстъра: https://www.cluster-ites.org/web/guest/messages

 

С Уважение

инж. Борис Попов

Председател на Управителния съвет

НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ

ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ /НКИТЕС/

Регистър ЕИК: 176660387

тел.: +359889359048

иМейл: bpopov@cluster-ites.org

www.cluster-ites.org