СКОРТЕЛ

СКОРТЕЛ
GPS и навигация. Мобилни спътникови връзки. Управляващи системи в транспорта. Oсигурява доставки на оборудване и софтуер, системна интеграция, инженеринг и консултантски услуги.
    

  • Мобилни спътникови връзки (Inmarsat, Iridium, Thuraya)
  • Интелигентни транспортни системи и GPS системи за наблюдение, контрол и управление на транспортни паркове
  • Автоматизирани информационно-управляващи системи за градски и междуградски транспорт
  • Морски комуникации и навигация

Уеб сайт на компанията:
http://scortel.com