Навигация по категории

Asset Publisher

null Етичен съвет на НКИТЕС

Етичният съвет е изграден в съответствие на Устава на сдружението „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“.

Председател инж. Юри Братанов

ybratanov@cluster-ites.org