Навигация по категории

Asset Publisher

null Системен инженеринг

  • Създаване на интеграционна системна платформа обслужваща развитието и внедряването на интелигентни системи за управление.
  • Провеждане на маркетингова дейност свързана с изграждане на стратегически партньорства при адаптиране и усъвършенстване на доказали се в международната практика софтуерни системи за управление.
  • Създаване на Координационен център за консултанска помощ в областта на системния итегратор.
  • Complains Management