Навигация по категории

Asset Publisher

Създаване на интеграционна системна платформа обслужваща развитието и внедряването на интелигентни системи за управление. Провеждане на маркетингова дейност свързана с изграждане на...
Платформа за комуникация между индустрията-науката и обществения сектор Съхраняване на електроенергията в електропреносната система Платформа на диалог свързан с приложението на Smart grid ...
Създаване на организация и условия за изпълнение на изискванията на Европейските директиви за интелигентни транспортни системи (ИТС); Изучаване и прилагане на положителните практики по...
— 5 Елементи на страница
Показване на 21 - 23 от 23 резултата.