ТЕКО АД

ТЕКО АД / Teko Communication Company JSC
Телекомуникационни системи и услуги, IP мрежи и телефония.


Компанията е създадена през февруари 1993 година като Акционерно дружество с предмет на дейност „Проектиране, доставка, монтаж и цялостен след продажбен сервиз на телекомуникационни системи и мрежи; производство на възли и детайли за далекосъобщителни съоръжения; предоставяне на телекомуникационни услуги на фирми и граждани”.

От 2006 година компанията предлага цялостни решения за малкия и средния бизнес включващи изграждане на структурно кабелни системи и офис оборудване ( сървъри, компютри, видео наблюдение, контрол на достъп и телефонни централи). С наши партньори предлагаме и системи за управление на бизнеса Microsoft Dynamics на световният лидер Microsoft.

Дружеството има за цел да осигурява качествено и бързо обслужване на клиенти и партньори от страната и чужбина. Имаме клиенти от всички сектори на пазара – малки и средни предприятия, а също така корпоративни частни и държавни институции.

Уеб сайт на компанията:         
http://teko-ad.com