Годишен доклад за дейността и финансов отчет за 2017 година.

Годишният доклад за дейността на сдружението "Национален Клъстър за Интелигентни Транспортни и Енергийни Системи", включващ и годишния финансов отчет е приет на заседание на Управителния...

Покана за участие на редовно годишно общо събрание на НКИТЕС на 26.07.2018 година.

На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание УС-01-2018 от 09.02.2018 г., Ви каним да участвате в редовното годишно общо...

Участие на НКИТЕС в конференция "Индустрия 4.0"

  Националният клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи / НКИТЕС / взе участие по покана от Министъра на икономиката в конференция “Индустрия 4.0 – Дигитализация и...

Списък на членовете на НКИТЕС.

Членски състав на клъстера Настоящият документ е утвърден на заседание на Управителния съвет на НКИТЕС с решение УС-1-2018/09.02.2018 г. 1. Към...

НКИТЕС. Годишен отчет за 2016 година.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВ ПЕРИОД 01.01.2016 ДО 31.12.2016 НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЪР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ наричан по-долу НКИТЕС е...
Показвaт се 1 - 5 от 6 резултата.