Покана за участие на редовно годишно общо събрание на НКИТЕС на 05.06.2019

Покана за участие на редовно годишно общо събрание на НКИТЕС на 05.06.2019

Годишен доклад за дейността и финансов отчет за 2018 година.

Годишен доклад за дейността и финансов отчет за 2018 година.

Списък на членовете на НКИТЕС.

Членски състав на клъстера Настоящият документ е утвърден на заседание на Управителния съвет на НКИТЕС с решение УС-1-2018/09.02.2018 г. 1. Към...

Годишен доклад за дейността и финансов отчет за 2017 година.

Годишният доклад за дейността на сдружението "Национален Клъстър за Интелигентни Транспортни и Енергийни Системи", включващ и годишния финансов отчет е приет на заседание на Управителния...

Покана за участие на редовно годишно общо събрание на НКИТЕС на 26.07.2018 година.

На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание УС-01-2018 от 09.02.2018 г., Ви каним да участвате в редовното годишно общо...
Показвaт се 1 - 5 от 8 резултата.