National Cluster for Intelligent Transport and Energy Systems (NCITES)
is a voluntary association of legal and natural persons established in 2014.


Tasks and activities

The aim is to achieve a more efficient concentration of resources to improve competitiveness and expand the range of resources of each individual participant.

To develop scientific and practical projects in the field of Intelligent Control Systems.

The Association aims to participate actively in the production and implementation of national and European standards related to the management systems of intelligent transport and energy systems.


NCITES is organized on a technological, market and geographic basis. It covers mainly companies in telecommunications, information technology, transport and energy technical infrastructure.


NCITES cooperates closely with research, training and engineering organizations, as well as with organizations representing business; it develops and implement innovative solutions that domineer in European infrastructure.


Since February 2017, the National Cluster for Intelligent Transport and Energy Systems was successfully categorized by the Ministry of Economics, Agency for Small and Medium-Sized Enterprises in the "Cluster Expansion" category.

ПОВЕЧЕ ЗА НАС

В тази рубрика може да се запознаете с профила и постиженията на участниците в НК за ИТЕС.

ТУ-София Технологии

ТУ-София Технологии се представлява, чрез научно-приложната лаборатория НПЛ СИУУ, работеща в направление "Системи за сигурност". 

Една от основните дейности на CIUU е провеждането на обучения за студенти и организации.

CIUU.TU-Sofia.bg

TEKO

Основният профил на компанията TEKO е: Проектиране, доставка, монтаж и цялостен след продажбен сервиз на телекомуникационни системи и мрежи; производство на възли и детайли за далекосъобщителни съоръжения; предоставяне на телекомуникационни услуги на фирми и граждани.

TEKO-AD.com

РОКОН

Компанията РОКОН  се занимава с проектиране, реконструкция, инженеринг на обекти (подстанции) в преносната  мрежа на електроенергийната система.  Компанията разработва и произвежда съвременни цифрови устройства. 
Научно-изследователска дейност е свързана с използване на нови и възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност.
 

ROCONBG.com

КАНТЕК

Кантек е доставчик на две световни марки в България на пазара за управляеми печатни услуги, управление на документи, дигитални преси за производство на книги, учебници, и рекламни материали и процеси свързани с услугите за аутсорсинг на печата.

CANTEK.bg

ДЕМАКС

Полиграфическа група ДЕМАКС е водеща секюрити печатница.
В съвременната реалност полиграфията не се ограничава само до отпечатването на информация, а изисква обработка и съхранение на данни. Демакс АД предлага проектиране и изграждане на иновативни ИТ решения.

DEMAX.bg

ПИМ ПРИМА АД

ПИМ ПРИМА АД е холдинг, включващ високо технологични ИТ компании.
 

 www.PIMPRIMA.eu

ИНТЕПРО Солюшънс ООД

Компанията ИНТЕПРО Солюшънс ООД създава високо технологични ИТ решения в направление на киберсигурност, централизация на управлението и достъпите до ИТ системите, УЕБ портали.

www.INTEPRO-BG.com 

ТРИПКО 

 " Нашата мисия в Tripco е да революционизираме екосистемата на обществения транспорт в България чрез авангардни технологии и решения, базирани на данни. Ние се ангажираме да трансформираме начина, по който хората пътуват, създавайки безпроблемно и устойчиво изживяване, което подобрява достъпността, надеждността и удовлетвореността на потребителите. "

www.TRIPCO.bg