Официални съобщения

null Годишен доклад за дейността и финансов отчет за 2017 година.

Дами и господа,

Годишният доклад за дейността на сдружението "Национален Клъстър за Интелигентни Транспортни и Енергийни Системи", включващ и годишния финансов отчет е приет на заседание на Управителния съвет с решение УС-01-2018 / 09-02-2018.

Докладът може да изтеглите от тук.

Председател на Управителния съвет

Борис Попов

Публикувано на 13.06.2018, София, България