СМАРТ БрокерсСмарт Брокерс предоставя комплексни консултантски и брокерски услуги на собственици на имоти, наематели, предприемачи и инвеститори.

Освен като агенция за недвижими имоти, фирмата участва и като инвеститор в изграждане на проекти в жилищни сгради. Инвестираме в строителството на първата жилищна сграда, сертифицирана по BREEAM в България. Приоритет в нашата работа са високото качество на строителство, отличната архитектура и екологичната устойчивост на всяка от сградите ни. Вярваме в силата на интелигентния дизайн. Вярваме, че да си добър не е достатъчно. Нужно е да си изключителен. Вярваме също така, че нашите клиенти и партньори споделят същите тези принципи. Приоритет в нашата дейност са енергийната ефективност, устойчивото строителство и иновациите. За да популяризираме добрите практики в градска среда, иновации в зелено строителство и устойчиви проекти,  ние учредихме сдружение с нестопанска цел: „Център за енергийна ефективност и ефективно използване на енергийните ресурси“.

 

Website: www.smartbrokers.bg / tel. 0700 31 077 ; 0889 80 77 77