Навигация по категории

Asset Publisher

null Интелигентни енергийни системи

 • Платформа за комуникация между индустрията-науката и обществения сектор
 • Съхраняване на електроенергията в електропреносната система
 • Платформа на диалог свързан с приложението на Smart grid
 • Създаване на международен изследователски център с цел изработка на апликации за Smart Grids, интелигентни енергийни системи и сградна техника на база пилотен проект с една от големите общини в България.Фокуса на развойния проект е насочен към енергийноефективните решения на българските общини в областта на Smart информационните технологии,Smart Energy и Smart Building.
 • Интелигентни електромери,висока надеждност при пренасяне на информацията и централен софтуер за управление-обединени в т.н.Комуникационна система за отчитане-Пилотни решения ,като съвместен продукт между науката,производителите ,енергийните оператори и потребителите .
 • Нормативни законодателни инициативи свързани с въвеждане на Smart Metering чрез приемане на наредба за използване на интелигентни измервателни уреди –цел изпълнението препоръките на ЕС до 2020 год.80 %от българските потребители да са обхванати с тази система.
 • Системи за управление на уличното осветление,енергоспестяващи осветителни тела
 • Системи за интелигентно управление на домашното потребление на електроенергия
 • Изграждане на информационен портал за предоставените услуги с акценти :
 • бързина и надеждност при обработка на големи база данни свързани с енергодоставките
 • прозрачност в отчитането
 • пълна независимост от производителите
 • 100% адаптиране към потребителските апликации и предимно към съществуващи системи за отчитане
 • Интелигентни енергийни системи в тунелното строителство-стандарти,европейски и световни достижения.