Навигация по категории

Asset Publisher

null Интелигентни транспортни системи

 • Създаване на организация и условия за изпълнение на изискванията на Европейските директиви за интелигентни транспортни системи (ИТС);
 • Изучаване и прилагане на положителните практики по използването на ИТС в дългосрочен план;
 • Подпомагане на публичният сектор, индустрията, научните звена, неправителствените организации по прилагането на интелигентните транспортни системи;
 • Развитие на нови индустриални продукти;
 • Изследване и внедряване на надеждна комуникация между самите МПС и между  МПС и пътната инфраструктура;
 • Системи за управление на обществения транспорт, пешеходното и велосипедното движение.
 • Електронен билет за градския транспорт,системи за обслужване на пътниците в градския транспорт, системи за видео-наблюдение.
 • Изследване социалната негласа при въвеждане на интелигентните транспортни системи
 • Икономическо-технически модели съобразни с обществените очаквания при внедряването на ИТС
 • Системи за управление на пътната настилки на републиканската пътна мрежа.
 • Внедряване и възлагане на проекти от транспортната инфраструктура с използване на GPS и други системи за управление на строителна техника
 • Софтуерни решения по проект на Възложителя
 • Иновативни системи за пътна безопасност.
 • Електронни системи за градска мобилност в икономически изостанали региони.
 • Интегрираност между строителни, проектантски дружества и тези от бранша на информационните технологии при осъществяване на регионалните и национални планове за безопасност на транспортната инфраструктура.
 • Независим одит на системи за пътна безопасност и системи за предпазване от шума
 • Съвременни технически решения в железопътната инфраструктура
 • Нови технологии – Компактасфалт, Pavement Management System (PMS)
 • Програми за икономическо партньорство свързано с развитието на Дунавския регион и Черноморския басейн.