Навигация по категории

Asset Publisher

null Контролен съвет на НКИТЕС

Контролът върху спазването на Устава на сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ е поверен на контролен съвет, ръководен от 

д-р инж. Веселин Янков