Навигация по категории

Asset Publisher

null Проектно управление

 • Дефиниране и структуриране на системи за интелигентно управление
 • Пред-проектни проучвания за реализиране на системите за интелигентно управление
 • Генериране и анализ на статистически данни
 • Проектиране на интелигентни системи за управление
 • Проектиране и внедряване на нови технологии за изграждане на транспортна и енергийна инфраструктура
 • Модели за регулиране на достъп до градска среда
 • Проектиране и внедряване на системи за градска мобилност
 • Проектиране и експлоатация на системи за управление на трафика
 • Внедряване на утвърдени от ЕС системи и стандарти свързани с безопасност на пътната инфраструктура
 • Изработване на национални технически правила и стандарти и адаптиране на утвърдените от ЕО технически норми и спецификации отнасящи се до изискванията към системите за интелигентно управление .
 • Обучение на одитори на интелигентни системи за управление
 • Извършване на независим одит на проекти изпълнени чрез въвеждане в експлоатация на интелигентни транспортни и енергийни системи, включително и оценка на риска