Навигация по категории

Asset Publisher

null Управителен съвет на НКИТЕС

Управителният съвет на „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ е изграден съгласно Устава на сдружението и е в състав:

инж. Борис Попов - Председател на УС

Маг. Пламен Киров- Изпълнителен Директор

инж. Милчо Боров