Навигация по категории

Asset Publisher

Национален клъстър за интелигентни транспортни и енергийни системи /НКИТЕС/   Адрес: България 1619 София бул. "Никола Петков" 81 Контакт: инж. Борис Попов - Председател на Управителния съвет ...
Управителният съвет на „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ е изграден съгласно Устава на сдружението и е в състав: инж. Борис Попов - Председател на УС Маг....
...
Успешно позициониране на пазара на ЕС. Конкурентноспособност, чрез оптимизация при разпределение на работата и изпреварващ ефект в размяна на научни и приложни решения. Подобряване на...
...
— 5 Елементи на страница
Показване на 1 - 5 от 23 резултата.